Privacyverklaring

Contact gegevens

https://www.lizashaarenmakeup.nl/

Erfgenamenweg 22-1
8026 PS Zwolle
06-57165817

KvK: 64829200

Waarborgen privacy:

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.lizashaarenmakeup.nl/ is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt u lezen welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek, en hoe wij deze informatie gebruiken.

Toestemming:

Door de informatie en diensten op: https://www.lizashaarenmakeup.nl/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of die u aan ons zelf verstrekt.

Welke gegevens verzamelt Liza’s Haar en Make-up van u:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Kleur/knip gegevens
  • Met uw toestemming foto’s van Kapsels

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via M 06-57165817, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken:

- Om u van dienst te kunnen zijn op het juiste adres.
- Om u te kunnen bellen, appen of sms’en om een dienst te kunnen uitvoeren.
- Het afhandelen van uw betaling.
- Om de diensten juist te kunnen uitvoeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Liza’s Haar en Make-up verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. En ook ziet mijn boekhouder uw persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens:

Liza’s Haar en Make-up bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Liza’s Haar en Make-up verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liza’s Haar en Make-up en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in mijn administratie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar M. 0657165817.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liza's Haar en Make-up gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liza's Haar en Make-up neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

Openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

Contact op met Liza’s Haar en Make-up via 06-57165817

Ik gebruik voor geprinte of geschreven documenten die ik niet meer gebruik en "weggooi" mijn papierversnipperaar om deze documenten te vernietigen.

Facebook:

Liza’s Haar en Make-up vraagt mondelinge toestemming om uw foto’s op de facebookpagina te plaatsen.

De foto kan als u dat wil ten allertijden verwijderd worden.

Neem hiervoor contact op met Liza’s Haar en Make-up; 06-57165817

Verder is Liza’s Haar en Make-up niet verantwoordelijk voor de activiteiten die u op Facebook uitoefent, daarvoor heeft Facebook een Privacy Policy.

Gebieden die niet gedekt worden door ons Privacy statement:

Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies en Facebook worden niet beschermd en worden niet gedekt door deze ps.